Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Perslucht ventilator

Een perslucht ventilator wordt gebruikt voor toepassingen waarbij de perslucht hoge druk compressor kan worden vervangen door de perslucht van een hoge druk ventilator. De perslucht ventilator kan dan een centrifugaal ventilator of zijkanaal ventilator zijn. Met perslucht worden doorgaans drukken van enkele bar tot honderden bar bedoeld wat ver buiten het bereik van ventilatoren ligt. Perslucht wordt vaak voor functies gebruikt waar de benodigde druk velen malen lager is dan de druk in het aanwezige perslucht systeem waardoor het overschot aan druk in energieverliezen verloren gaat. In dergelijke systemen kan men veel energie besparen door de toepassing geschikt te maken voor een zijkanaal ventilator of een centrifugaal ventilator. Een perslucht ventilator heeft ruimer leidingwerk en toebehoren nodig om drukverliezen zoveel mogelijk te beperken en de uiteindelijke druk optimaal te houden. Doordat de zijkanaal ventilator enkele honderden mbar's aan druk kan genereren is deze in compressoropstelling de meest toegepaste perslucht ventilator. Deze heeft met de juiste accessoires een lage geluidsdruk en een compacte bouwwijze wat decentrale opstelling of inbouw in de machine mogelijk maakt. Het korte leidingwerk zal in een dergelijke opstelling de energieverliezen verder reduceren. Met behulp van een frequentiegeregelde perslucht ventilator kunt u de persluchtbehoefte exact afstemmen op de actuele vraag van de toepassing. In de documentatie van Dutair zijkanaal ventilatoren zijn alle details rondom frequentieregeling nauwkeurig gepubliceerd waarmee het energieverbruik van uw perslucht ventilator vooraf exact te bepalen is.

Configuratie van de perslucht ventilator

De perslucht ventilator zal bij een gelijke functie lagere druk en een hoger debiet dan de hoge druk perslucht compressor genereren voor een gelijkwaardig resultaat. Trekken we deze parallel verder door in de overige systeem componenten dan zijn er nog een aantal verschillen. In het leidingwerk zal men bij de perslucht ventilator de drukverliezen moeten minimaliseren door vloeiende bochten, gladde slangen en een ruime diameter leidingwerk toe te passen. Een goed uitganspunt voor het hoofdleidingwerk, dat de volledige capaciteit transporteert, is om minimaal de ingangsdiameter van de perslucht ventilator aan te houden. Ook veiligheidsventielen, leiding patroon filters, terugslagkleppen en eventuele leiding geluiddempers worden aan de hand van de druk en capaciteit van de perslucht ventilatoren gedimensioneerd. In de configuratie van de perslucht ventilator zullen ook veiligheidsaspecten voor mens en machine moeten worden meegenomen. Sjerp & Jongeneel adviseert u graag bij het samenstellen van de perslucht ventilator.

Toepassingen van een perslucht ventilator

  • Drogen
  • Pneumatisch transport
  • Afblazen
  • Koelen
  • Vacuüm heffen
  • Beluchten

Links blowers

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur