Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Gasblower

Eigenschappen gasblower

De gasblower verhoogt de druk van het gas middels het werkingsprincipe van een zijkanaal ventilator. De gasblower is hierdoor in staat drukverhogingen te genereren tot circa 500 mbar. Ook bij een klein debiet waarbij een drukverhoging van enkele tientallen mbar's benodigd is, worden gasblowers ingezet. Men kan dan met een bescheiden vermogen en een compacte unit voldoende drukverhogen om de verbruikers van voldoende gas te voorzien. Standaard zijkanaal ventilatoren zijn ongeschikt voor het verpompen van gas. Gasblowers zijn middels diverse aanpassingen gasdicht afgedicht, hebben speciale dichtingen op de as en gebruikte materialen zijn bestand tegen het soort gas. Tevens moet er kritisch naar de explosieveiligheid van de installatie worden gekeken. De gebruiker bepaalt daarbij aan welke ATEX classificatie de gasblower moet voldoen. Er wordt gasdetectie geïnstalleerd om defecten aan de gasdichtheid van de installatie vroegtijdig te kunnen detecteren. Ook alle andere in de ATEX zone aanwezige componenten en machines zullen aan de ATEX richtlijn moeten voldoen. Routinematig onderhoud zorgt verder voor een bedrijfszekere en veilige werking.

Configuraite gasblower

Gasblowers worden altijd voorzien van een filter in de aanvoerleiding. Meestal is het te verpompen gas al erg schoon, maar het filter heeft voornamelijk een veiligheidsfunctie. Meegezogen materiaal kan onherstelbare schade aan de gasblower tot gevolg hebben en de vonkvrije werking van het pomphuis teniet doen. Ook kunnen schurende media versnelde slijtage aan de as-afdichting tot gevolg hebben. Het regelen van het debiet ten behoeve van variërende afname wordt hoofdzakelijk via de volgende twee methoden toegepast.

In een by-pass configuratie worden de in- en uitlaat van de gasblower met elkaar verbonden met daartussen een drukbegrenzingsventiel ook wel veiligheidsventiel genoemd. Dit ventiel wordt dusdanig ingesteld dat de druk bij maximaal benodigd debiet bij de verbruikers voldoende hoog is. Daarnaast zal het ventiel bij het ontbreken van gasafname voorkomen dat de gasblower overbelast. Met een korte by-pass kan de gasblower in deze toestand meestal slechts korte tijd draaien omdat de temperatuur in het pomphuis hier erg snel oploopt. De gasblower zal bij het ontbreken van afname dan ook snel worden afgeschakeld. Indien de verhoogde gasdruk bij het ontbreken van gasafname gehandhaafd moet blijven, kan er gebruik gemaakt worden van een lange by-pass. Hierdoor wordt het gas voldoende afgekoeld voordat het teruggeleid wordt naar de inlaat. Als extra veiligheid kan er een temperatuurschakelaar in de uitlaat van de blower gemonteerd worden.

Middels toerenregeling kan de druk in de uitlaatleiding van de gasblower mooi constant worden gehouden. De gasblower zal hiermee het te verpompen gas op de vraag afstemmen. Bij contante druk is het regelbereik echter beperkt ton circa 30 tot 100% van het debiet. Elektrisch gezien is dit qua verbruik van elektrische energie de meest economische oplossing en voor hogere vermogens de meest toegepaste configuratie. Ook hier kan een temperatuurschakelaar in de uitlaat een extra veiligheid vormen.

Links blowers

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur