Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Gaspomp

Eigenschappen gaspomp

De gas pomp wordt ingezet wanneer gas verplaatst moet worden en wanneer gasdruk verhoogd moet worden om de gewenste druk voor de verbruikers te genereren. Ieder gassoort of gasmengsel heeft eigenschappen die de werking of opbrengst van de gas pomp beïnvloeden. Lucht heeft een soortelijke massa van 1,29 kg/m3 en aardgas een soortelijke massa van 0,83 kg/m3 waarmee de effectiviteit van de gas pomp bij tussen beide media aanzienlijk zal verschillen. De waaier heeft als het ware minder grip op het aardgas waardoor het debiet met name bij hogere drukken sterk zal verschillen. Dit effect treedt ook op wanneer de temperatuur van het medium hoger wordt of bij een lage ingangsdruk. Samengevat zijn er dus nogal wat variabelen die de opbrengst van de gas pomp in de praktijk zullen beïnvloeden. Een fabrikant van gas pompen zal karakteristieken van gas pompen dan ook vanuit de basis opstellen voor lucht bij 20 °C en 1013 mbar. Aan de hand van het gespecificeerde medium, de inlaatdruk en de temperatuur berekent Sjerp & Jongeneel de opbrengst van de gas pomp. De eindgebruiker zal tevens het gewenste werkgebied en de eventuele explosieveiligheid specificeren.

Configuratie gaspomp

Gasblowers worden altijd voorzien van een filter in de aanvoerleiding. Meestal is het te verpompen gas al erg schoon, maar het filter heeft voornamelijk een veiligheidsfunctie. Meegezogen materiaal kan onherstelbare schade aan de gasblower tot gevolg hebben en de vonkvrije werking van het pomphuis teniet doen. Ook kunnen schurende media versnelde slijtage aan de as-afdichting tot gevolg hebben. Het regelen van het debiet ten behoeve van variërende afname wordt hoofdzakelijk via de volgende twee methoden toegepast.

De configuratie van de gas pomp is afhankelijk van het type pomp en de toepassing. Gas blowers en gas compressors zullen onder andere extra veiligheden tegen overdruk moeten hebben wat wordt uitgelegd in de achtergrond over gas blowers. Gas pompen met centrifugaal waaiers zullen wat betreft motor belasting bij lage debieten niet snel overbelasten, echter hier zit ook een ondergrens aan het werkgebied. Wanneer het debiet hier te ver terug zou lopen zal de interne opwarming de temperatuur steeds verder opdrijven. Tevens kan een te laag debiet bij centrifugale gas pompen resonanties en fluctuaties in de drukopbouw genereren. Reeds in de ontwerpfase moet men rekening houden met de beperkingen van gas pompen. Filtering, goede ontkoppeling van het leidingwerk, trillingsdempers, gekalibreerde motorbeveiliging, drukregeling, gasdetectie, onderhoudsprocedures en ATEX regulering zijn factoren die allen bijdragen tot veiligheid en een duurzaam bedrijf. Op verzoek assisteren wij u bij de configuratie van uw gas pompen.

Toepassingen gas pomp

  • gas distributienetten
  • gasturbines
  • ovens
  • affakkelen van gassen
  • transporteren

Links blowers

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur