Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Kanaalventilatoren

Eigenschappen kanaalventilatoren

Kanaalventilatoren worden toegepast wanneer men door luchtkanalen lucht, stof, dampen en rookgassen wil toe of afvoeren. De term kanaalventilatoren wordt gebruikt wanneer de ventilator in-lijn met het kanaal geplaatst kan worden en waar de flensen zijn voorbereid op de betreffende kanaaldiameter. De kanaalventilator is meestal een axiale ventilator, maar er zijn ook uitvoeringen waar waaiers met het centrifugaal type zijn toegepast. Deze zijn te herkennen aan de aanzienlijke verbreding van de kanaaldiameter. Een kanaalventilator is een goede keuze wanneer er slechts kleine drukverschillen nodig zijn voor een relatief groot debiet. Bij grotere kanaalventilatoren kan een axiaal ventilator met één of twee flensen direct aan of tussen het kanaal worden geplaatst wat de installatie vereenvoudigd. De kleinere kanaalventilatoren worden vaak toepast in bestaande kanalen bij particulier en in de utiliteit. Vanwege flexibel leidingwerk, bochten, ventielen, beperkt aanwezige ventilatieroosters en een lage drukopbrengst van de kanaalventilator valt het debiet na in bedrijfstelling vaak tegen. Het gewenste debiet vaststellen en het leidingwerk met de verschillende componenten in kaart brengen is dan ook essentieel voor het bereiken van de ventilatie doelstelling. Sjerp & Jongeneel biedt u de keuze uit ons standaard programma kanaalventilatoren tot een diameter van 1400 mm met één of twee waaiers waarbij de motor in de luchtstroom geplaatst kan zijn, of met V-snaar aandrijving buiten het kanaal geplaatst kan worden. Wij vernemen graag uw gegevens rondom de gewenste ventilatieoplossing om u daarmee een passend voorstel te kunnen doen.

Configuratie kanaalventilatoren

Kanaalventilatoren worden veelvuldig toegepast om de ventilatie van ruimtes te verbeteren. Een goede installatie zal afzuigen waar de meeste stof, damp of rookgassen ontstaan. Hierbij is het van belang dat deze vervuilde lucht niet uit het leidingwerk ontsnapt. Het is dan ook een goede installatiewijze om afzuigventilatoren zo dicht mogelijk bij het afblaaspunt te plaatsen waarmee er bij lekken in het leidingwerk valse lucht wordt aangezogen in plaats van verdere verspreiding van de vervuilde lucht. Daarnaast zal de kanaalventilator goed toegankelijk moeten zijn voor onderhoud. Installaties met kanaalventilatoren hebben doorgaans geen filtering en zullen daardoor sneller vervuilen. Het plannen van regulier onderhoud op basis van observaties op locatie zorgt voor behoud van de luchtopbrengst, optimaal energieverbruik en beperkt de kans op overbelasting. Tenslotte zal de aanraakveiligheid voor mens en dier in acht moeten worden genomen. Waar de kanaalventilator aan het einde van een kanaal is geïnstalleerd, is dit door middel van roosters op afdoende wijze te realiseren.

Links hoge temperatuur ventilatoren

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur