Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Gasbooster

Een gasbooster wordt ingezet voor het verhogen van de gasdruk ten behoeve van gastransport, gasdistributie en de verbruiker. Gasboosters onderscheiden zich van standaard centrifugaalventilatoren en zijkanaalventilatoren door gasdichtheid, resistentie tegen het gas en eventueel verhoogd explosieveilige uitvoering. Veel voorkomende gassen zijn aardgas, propaan, kooldioxide, stikstof, zuurstof en rookgas. De zeer uiteenlopende eigenschappen van gassen vragen om speciaal voor de toepassing uitgevoerde gasboosters.

Selecteren van een gasbooster

Bij de selectie van gasboosters houden wij rekening met de samenstelling, de soortelijke massa, de viscositeit, de corrosiviteit, de vochtigheidsgraad, de temperatuur en de brandbaarheid van het gas dat door de gasbooster wordt verpompt. In eerste instantie zal men het minimale en maximale debiet voor de toepassing specificeren. Hiermee zijn de verliezen in het leidingwerk te berekenen zodat met de benodigde druk bij de verbruiker en de inlaatdruk bij de gasbooster de drukverhoging bepaald kan worden. Dit werkgebied vormt het uitgangspunt voor het type gasbooster. De gasboosters in ons programma zijn van het type centrifugaalventilator, meertraps centrifugaalventilator, zijkanaalventilator, meertraps zijkanaalventilator, turboblower en schottenpomp. Hiermee worden toepassingen bediend waarbij gasdrukverhogingen van enkele mbar ?s tot aan 2 bar gevraagd worden.

Vereiste explosieveiligheid van een gasbooster

Speciale aandacht zal uitgaan naar de vereiste explosieveiligheid in de toepassing van de gasbooster. Afhankelijk van het soort kan een gas explosiegevaarlijk zijn of in combinatie met een ander gas of stof explosiegevaarlijk zijn. Europese richtlijnen leggen de verplichting bij de gebruiker om de mate van explosiegevaar van de toepassing te analyseren volgens ATEX 153. Hieruit volgt een zone indeling waarbij het risico per zone is vastgesteld in het EDV document. Daarnaast bepaalt de gebruiker aan welke eisen de machines en componenten moeten voldoen in de betreffende zones. Deze apparatuur is ingedeeld volgens ATEX 114 codering zodat voor gebruiker, installateur en fabrikant vaststaat aan welke eisen de apparatuur voldoet. De gasboosters worden geleverd met een ATEX 114 certificaat met een verwijzing naar de toegepaste normen.

Links blowers

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur