Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Transportventilatoren

Veel bulkgoederen en afvalmaterialen lenen zich goed voor pneumatisch transport waarbij transportventilatoren de aandrijving van het systeem vormen. In veruit de meeste systemen kan pneumatisch transport plaatsvinden doordat lucht het materiaal door leidingwerk draagt. De luchtpomp genereert de luchtverplaatsing waarbij we onderscheid maken tussen systemen waarbij het materiaal door de transportventilator heen getransporteerd kan worden en systemen waarbij de luchtpomp alleen de beweging van schone lucht genereert. In het laatste geval zal de luchtpomp aan het begin van de transportleiding staan als compressor waarbij het materiaal na de pomp met de luchtstroom vermengd wordt. Ook kan er een vacuümpomp aan het einde van de transportleiding geplaatst worden waarbij het materiaal in het laatste stadium wordt afgevangen. Zelfs wanneer in de transportleiding lucht en materiaal vermengd zijn kan men met schone lucht het mengsel stuwen. Dit doet men met druklucht in een speciaal gevormde Venturi doorgang. In feite zijn schone lucht pompen geen echte transportventilatoren, maar als de luchtpomp schone lucht kan verplaatsen is de keus veel breder en kan men makkelijker hoge druk genereren.

Eigenschappen van transportventilatoren

Pneumatisch transport vereist hoge luchtsnelheden in het leidingwerk om ophopingen te voorkomen en de verhouding materiaal/lucht voldoende arm te houden. Transportventilatoren hebben hiervoor een hoge capaciteit waarvoor radiaalventilatoren met open waaiers ontworpen zijn. Open waaiers kunnen uitgevoerd zijn met voorover- of achterovergebogen schoepen. Vezelachtige materialen vormen een extra uitdaging voor de transportventilatoren en niet iedere open waaier kan ophoping hiervan voorkomen. Ook schurende materialen kunnen invloed hebben op de werking van de transportventilator. Overleg de details van uw toepassing met ons, zodat wij u hiervoor een bedrijfszekere oplossing kunnen aanbieden.

Toepassingen van transportventilatoren

  • Kunststof granulaat transport in spuitgieterijen
  • Houtpallets voor warmtekrachtinstallaties
  • Afzuigen van restproducten uit productieprocessen
  • Afzuigen van spanen en zaagsel van verspanende machines
  • Scheiden van lichte en zware producten
  • Bulktransport

Links slakkenhuisventilatoren

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur