Blowers for pressure
and Vacuum

+31 (0)79 3611 466 | info@sjerp.nl

Explosieveilige ventilatoren

Eigenschappen explosieveilige ventilator

De explosieveilige ventilator wordt dusdanig geconstrueerd zodat de kans dat de ventilator een ontstekingsbron vormt, wordt geminimaliseerd. We onderscheiden explosieveilige constructieve maatregelen aan motor, overbrenging, pomphuis en eventuele accessoires. De mate waarin extra explosieveilige maatregelen aan de ventilator worden gesteld, wordt in feite bepaald door de eindgebruiker. Deze heeft aan de hand van risicoanalyse bepaalde ATEX zones ingesteld en vervolgens vastgelegd welke ATEX classificatie machines er in deze zones moeten worden toegepast.

Onder normale omstandigheden zullen standaard ventilatoren geen vonken veroorzaken, maar verandering in omgevingscondities of het medium kan bijvoorbeeld de elektrische isolatie waarde van lucht veranderen. Hierdoor zou er in een elektromotor een vlamboog tussen ongeïsoleerde geleiders kunnen ontstaan. Ook statische elektriciteit kan ontstaan door veranderende omgevingscondities of medium. Denk hierbij aan droge lucht, stof en materiaal in wrijving met ongeaarde bewegende delen of het passeren van dit medium door leidingwerk en componenten met onvoldoende geleiding naar de randaarde.

Tevens houdt men bij explosieveilige ventilatoren rekening met defecten door slijtage, uitval van componenten en externe oorzaken. Ook hier is de ATEX classificatie leidend voor de mate waarin de explosieveilige ventilator gewaarborgd is tegen het vormen van een ontstekingsbron. Een goed voorbeeld hiervan is de drukvaste motor EEx-d versus een elektrisch verhoogd-veilige motor EEx-e. De functie van de EEx-d motor is bestand zijn tegen de druk van een eventuele inwendige ontploffing en het verhinderen van een voortplanting van de explosie. De functie van de EEx-e is het voorkomen van vonken of vlambogen bij ontoelaatbaar hoge temperaturen tijdens normale werking van de motor. Beide uitvoeringen zijn voldoende veilig voor ATEX categorie 2G, echter qua veiligheid is er wel degelijk een verschil. Neem de situatie waarin de motorbeveiliging het laat afweten en er treedt een veel voorkomende fout op zoals overbelasting of uitval vanéén van de fase. Beide motoren kunnen in deze situatie intern een ontstekingsbron vormen, maar alleen de drukvaste motor voorkomt dat een eventuele ontploffing naar buiten treedt.

Het document ATEX explanation onder productpagina elektromotoren geeft u meer inzicht in de indeling van de ATEX classificatie. Hier wordt ook aangegeven dat in zone 0 geen elektromotoren geplaatst kunnen worden. Dit is een voorbeeld dat realistische eisen aan de ATEX installatie en explosieveilige ventilator noodzakelijk zijn om de eisen rond veiligheid, efficiency, onderhoud en investering te verenigen. In ATEX installaties zijn er vaak meerdere mogelijkheden om risico?s te verlagen en daarmee de eisen en investering aan de explosieveilige ventilator te verlagen. Sjerp & Jongeneel kijkt met belangstelling uit naar uw ontwerpeisen.

Indien u meer informatie wenst over ESAM dan kunt u het contactformulier invullen of bellen met 079 3611 466.

Links explosieveilige ventilator

Hallo!

* Verplicht veld
Verstuur